Close Menu

Gemeente & stichting

Het MEC is onderdeel van de gemeente Leiderdorp. De stichting waar het MEC in het verleden onder viel is echter nog niet opgeheven. Mocht u interesse hebben om projecten of activiteiten van het MEC te steunen, dan kan dat via deze stichting. Het bestuur van de stichting draagt zorg dat de gelden goed terechtkomen en niet op de grote hoop. Meer weten? Neem gerust contact op met ons, maar u kunt ook de bestuursleden zelf  benaderen.

Bestuursleden Stichting Milieu Educatief Centrum Leiderdorp:

  • Voorzitter: Wouter Gerstel
  • Secretaris: Jacqueline Terlingen
  • Penningmeester: Ton Gordijn