Leerlijn Klimaat en Energie

De leerlijn Energie en Klimaat omvat vier aansluitende modules met lessen en activiteiten voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Elke module biedt een duidelijke, stapsgewijs omschreven les voor op school. Daarnaast zijn er tips en handvatten om te verdiepen of uit te breiden op de thema's energie en/of klimaat. Het MEC kan bijdragen, ondersteunen of faciliteren in overleg met de leerkracht. Denk daarbij aan excursies, lesmateriaal of gastsprekers en -docenten.

Kenmerken van de lessen:

●           Een positieve insteek (betrokkenheid creëren)
●           Werken vanuit een lokale context (zo mogelijk met een excursie of gastles)
●           Onderzoekend en ontwerpend leren
●           Waardenvorming
●           Techniek speelt een belangrijke rol
●           De kinderen werken oplossingsgericht

Kosten: geen
Locatie: op school