2020/9 Paddenstoelen / champignons kweekpakket - groep1-8

Met het lespakket Paddenstoelen is het mogelijk om het hele groeiproces én de oogst met de hele klas mee te maken: van een bak met 'broed' geënte paardenmest met stro met een laagje dekaarde tot een zwerm heerlijke champignons. Maar dan moet het wel goed verzorgd worden. Dat is niet moeilijk want het stappenplan is erbij geleverd.

Doel: de leerlingen maken kennis met het groeiproces van paddenstoelen en schimmels i.h.a. en wat er nodig voordat er oogstbare champignons zijn. Ze leren ook dat paddenstoelen (en alle schimmels) een belangrijke rol vervullen in de kringloop van het leven, namelijk bij de afbraak van organisch afval.

Het pakket bestaat uit een kweekbak met geënte stro, gemengd met gerijpte paardenmest, een zakje dekaarde (zelf op te brengen), een duidelijke kweekhandleiding (stappenplan), een lesbrief en reader met lessuggesties en achtergrondinformatie.

Tijdbeslag: Gedurende ca. 2 maanden wordt het kweekpakket elke dag even verzorgd (1 minuut per dag). Daarnaast kunnen af en toe lessuggesties worden uitgevoerd in de klas rond het kweekpakket en paddenstoelen i.h.a. Na een oogst kunnen er champigons worden gebakken of anderszins verwerkt. Totale tijd: ca. 4 uur.

Let op: er kunnen maximaal 4 pakketten per school worden besteld. De pakketten worden bij u op school afgeleverd.

Kosten: gratis
Locatie: MEC in de Sterrentuin
Aanvragen