Meld je aan voor onze nieuwsbrief »

Hoe werkt het..

In de nieuwe organisatievorm zal de werkgroep Schooltuinen nauw samenwerken met de leerkrachten, ouders en vrijwilligers. De werkgroep zorgt voor voldoende zaad- en plantmateriaal en het voorbewerken van de tuintjes. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met de organisatie. Zij onderhoudt dus ook het contact met de leerkrachten die de tuinlessen gaan geven en met de vrijwilligers die de kinderen met tuinieren begeleiden. De werkgroep biedt ook lesmateriaal en handleidingen voor de scholen.
De schooltuinen worden financieel ondersteund door de gemeente Leiderdorp met een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro. Daarnaast zal ook van de kinderen (ouders) een kleine financiele bijdrage worden gevraagd.

Aan het begin van het schooljaar (in het eerste trimester) ontvangt elke Leiderdorpse basisschool een brief met inschrijfformulier voor groep 6. Na de uiterste inschrijfdatum ontvangen de betreffende leerkrachten een tuinrooster met de dagen en tijden dat ze met hun klas worden verwacht op de tuin. Eventueel ruilen kan dan onderling geregeld worden.

Daarnaast is er voor elke deelnemende klas een handleiding voor de schooltuinen beschikbaar inclusief schooltuinboekjes voor de kinderen.
In de handleiding vindt de leerkracht informatie over het programma, de gewassen, de lesthema’s en de werkwijzen. De handleiding geeft ook aanwijzingen voor de voorbereiding in de klas en op locatie bij elk bezoek aan de tuin.

De kinderen bezoeken elke schoolweek de schooltuinen waar ze, aan de hand van het tuinprogramma en het tuinplan, aan de slag gaan. De benodigde spullen zijn van tevoren klaar gezet door de vrijwilligers. De (nieuwe) handelingen worden gewoonlijk door de klassenbegeleiders (leerkracht, ouders) voorgedaan in het voorbeeldtuintje, meestal geassisteerd door de vrijwilliger(s). Daarna gaan de kinderen zelf op hun tuintjes aan de slag onder toezicht van de klassenbegeleiders.
Het bezoek aan de tuin duurt een uur, inclusief inleiding en opruimen (en evt. een korte afsluiting).

Een aantal keer per jaar is het open dag op de schooltuinen. Familie en andere belangstellenden kunnen de schooltuinen bezoeken. Meestal is er ook iets extra’s te doen en te zien, bijvoorbeeld soep maken, een natuurpad of een ander tuinthema.