Close Menu

De imker van Leiderdorp

De bijenstal van imker Dirk Jan Binnendijk in park De Houtkamp in Leiderdorp biedt onderdak aan een aantal bijenvolken die een groot deel van Leiderdorp afstropen op zoek naar nectar en stuifmeel. Deze honingbijen van het ras Buckfast verzamelen ijverig de grondstoffen voor de overheerlijke honing die Dirk Jan uit de volle raten ‘slingert’. In ruil voor de honing krijgen de bijen een voedzame suikeroplossing terug zodat ze lekker aan de gang blijven. Elk bijenvolk woont in een eigen bijenkast met minstens 10.000 werksterbijen, honderden darren en één koningin… en later in het seizoen vaak nog wat ‘prinsesjes’ die ook graag koningin willen worden.

De bijenstal is een aantal middagen per jaar geopend voor publiek. Van 13.00 tot 17.00 uur is men op deze dagen welkom om onder meer honing te proeven, de bijenvolken te bekijken en bijenwas te smelten. Natuurlijk is er ook honing te koop, en er is veel informatie te krijgen over het houden en verzorgen van honingbijen en het belang van bijen voor de natuur en voor mensen.

Op deze data in 2018 houdt de bijenstal open middag:

  • zondag 22 juli
  • zondag 26 augustus
  • zondag 16 september - Dag van het Park
  • zondag 23 september
  • zondag 21 oktober
  • zondag 25 november
  • zondag 23 december

Informatie via imker D.J. Binnendijk: 071-5416564

De bijenstal is direct achter de kinderboerderij gelegen en ook via de kinderboerderij toegankelijk. De bijenstal en kinderboerderij zijn eenvoudig te bereiken vanaf de Van Diepeningenlaan, nabij de Persant Snoepweg, ter hoogte van Brasserie Park.

Alle soorten bijen, dus niet alleen honingbijen maar ook hommels en solitaire bijensoorten (zoals metselbijen, graafbijen en behangersbijen) zijn superbelangrijk voor de natuur én voor ons mensen. Die bijen zijn nodig om de bloemen van planten te bestuiven zodat die vruchten en zaden kunnen maken, en veel van die vruchten en zaden zijn belangrijk voedsel voor mensen! Denk maar aan tomaten, aardbeien, appels, peren, kersen, sinaasappels… en nog veel meer! Maar bijen kunnen alleen overleven als ze bijna het hele jaar, van maart tot en met oktober, genoeg nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. Dus… help de bijen en zaai veel wilde bloemen (die ook voor vlinders heel fijn zijn), plant bloeiende struiken en zorg voor nestgelegenheid voor hommels en solitaire bijen!