Meld je aan voor onze nieuwsbrief »

Wilde planten

Een van de kenmerken van een heemtuin is de soortenrijkdom aan planten op een relatief klein oppervlak. Het beheer is erop gericht om zoveel mogelijk soorten die typerend zijn voor de landschapselementen en vegetaties een plek te geven.
Hieronder volgt een lijst van vegetatietypen in de heemtuin met een aantal typerende plantensoorten die er te vinden zijn..