Meld je aan voor onze nieuwsbrief »

Waarom een heemtuin?

De heemtuin heeft als eerste doel inwoners van Leiderdorp bekend te maken met inheemse planten, vegetaties en landschapselementen.

De oorspronkelijke vegetatie (begroeiing door planten) van Nederland was in vroeger tijden veel diverser en rijker aan soorten. Afhankelijk van bodemsoort, vochtigheid, klimaat en andere invloeden bestonden er allerlei typen (combinaties) van vegetatie met de daaraan eigen soorten planten en (dus) ook dieren.

De heemtuin wil aan bezoekers een indruk meegeven van die rijkdom aan natuur met daarbij de mogelijkheid om die natuur in de eigen woonomgeving te bevorderen.