Close Menu

Heemtuin - over ons

Waarom een heemtuin

De heemtuin heeft als doel de inwoners van Leiderdorp bekend te maken met inheemse planten, vegetaties en landschapselementen.

De oorspronkelijke vegetatie (= begroeiing door planten) van Nederland was vroeger veel rijker aan soorten en dus ook aan diersoorten, vooral insecten. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende landschappen ontstaan. Dat willen wij graag laten zien en ervaren, met als uiteindelijk doel meer draagvlak te creëren voor het behoud en het versterken van de natuur in het algemeen en de biodiversiteit in het bijzonder.

 

Rijke Flora en Fauna

Belangrijk kenmerk van een heemtuin is de enorme soortenrijkdom in een relatief klein gebied. Er zijn heel veel verschillende bijzondere en zeldzame plantensoorten te bewonderen. Al die verschillende planten trekken weer een heleboel bijzondere dieren. Vooral veel insecten maar ook vogels, reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren, zoals de spitsmuis en de egel.

 

Landschappen

Bij de aanleg van de tuin in 1970 zijn er diverse grondsoorten aangebracht en zijn er, door gebruik te maken van stroompjes, sloten en paden, verschillende oorspronkelijke landschappen gecreëerd. Voorbeelden daarvan zijn: duinlandschap, dotterbloem hooiland, bloemrijk grasland, drassig grasland, veenkom, een beekje, muurflora, beuken-eikenbos, bronnenbos, stinzebos, broekbos, fluitenkruidrijk essenbos en holle weg. In 2007 is de Waterschapsheuvel ook onderdeel van de Heemtuin geworden.

 

Beheer

Het beheer is afgestemd op de verschillende behoeften van de gewenste flora. Er wordt gebruik gemaakt van de oorspronkelijke methoden en hulpmiddelen, zoals maaien met de zeis, wieden met een mes, afvoeren met een kruiwagen en spitten met een spade. Moderne middelen en methoden als landbouwgif, kunstmest en tractoren worden niet gebruikt. Om een grote biodiversiteit te stimuleren en te handhaven wordt gemaaid groen afgevoerd uit de tuin nádat de rijpe zaden van de gemaaide planten zijn gevallen. Overheersende planten als brandnetel en heermoes worden selectief verwijderd uit de heemtuin.

 

Let op, belangrijk om te weten

Om de heemtuin te beschermen zijn er een paar belangrijke gedragsregels voor bezoekers:

  • Blijf op de paden! Er staan hele bijzondere planten die ongemerkt kapot getrapt worden als je het pad afgaat. Ook trap je zo de bodem dicht.
  • Verboden voor honden! Hondenpoep en -plasjes zijn rampzalig voor de bijzondere vegetatie van de heemtuin.
  • Niet plukken, niets uitgraven en geen zaden oogsten! Alles is onderdeel van een ecologisch systeem en als je daar iets uit haalt raakt dat systeem verstoord en kunnen soorten verdwijnen.
  • Verstoor geen dieren! Ook de dieren (zoals slakken, egels, muizen, insecten etc.) hebben een belangrijke rol in de heemtuin.
  • Verboden voor fietsen! Bij de entree van de tuin kun je je fiets in het fietsenrek plaatsen.

 

Even voorstellen!

Jasper Klapwijk

Functie: Beheerder/medewerker groen van de  Heemtuin

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag

Samen met mijn voorganger en mentor Wim Kanbier ben ik verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de Heemtuin.

 

Wim Kanbier

Functie: Vrijwilliger groen van de Heemtuin

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

In 1970 ben ik begonnen met het werk in de heemtuin en in 2000 (?) ben ik officieel met pensioen gegaan. Met de werkzaamheden in de heemtuin ben ik alleen nooit gestopt. Nog steeds ben ik bijna iedere dag van de week wel in de tuin te vinden, maar ik doe het wel wat rustiger aan. Belangrijke taak voor mij is nu al mijn kennis en ervaring overbrengen op Jasper, zodat hij de heemtuin nog jaren kan behouden voor ons dorp.